ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Οι ακτίνες Χ είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα και διαδεδομένα εργαλεία της ιατρικής επιστήμης, καθώς προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την αρχική διάγνωση όσο και για τον προγραμματισμό και την εκτίμηση της πορείας μιας θεραπείας.
Προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη και να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών στην υγεία, έχουν θεσπιστεί βασικές αρχές και κανόνες ακτινοπροστασία που καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των ακτινοβολιών.
Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας για την ακτινοπροστασία του πληθυσμού, των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Οι ισχύοντες Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216, Β, 6/3/2001), αποτελούν τη βάση του συστήματος ακτινοπροστασίας στη χώρα, καθώς περιγράφουν τις υποχρεώσεις όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ακτινοβολίες, έτσι ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής και να επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή ακτινική επιβάρυνση. Οι κανονισμοί Ακτινοπροστασίας είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με το διεθνές και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μετά την ακτινογράφηση, παραμένει ακτινοβολία στο χώρο;

Όχι. Οι ακτίνες  Χ παράγονται κατά τη λήψη, η οποία διαρκεί μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Το ποσοστό που δεν απορροφάται από το σύστημα απεικόνισης αποσβένυται στα υλικά που περιβάλλουν το χώρο. Είναι ακριβώς το ίδιο με την παραγωγή φωτός από μια κοινή λάμπα: όταν διακόπτεται το κύκλωμα, δεν παράγεται φως.

Τα υλικά που ακτινοβολούνται από τη λυχνία γίνονται ραδιενεργά;
Όχι, ούτε τα υλικά που ακτινοβολούνται ούτε η λυχνία μπορούν να ενεργοποιηθούν και να γίνουν ραδιενεργά. Η ενέργεια που απαιτείται για την ενεργοποίηση υλικών είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να παράγει ένα ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα.

Τι μέσα ακτινοπροστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται στα οδοντιατρεία;
Στα οδοντιατρεία  πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα περιλαίμιο και πόδια ακτινοπροστασίας, ώστε να χρησιμοποιούνται σε άτομα κάτω των 16 ετών (περιλαίμιο) και σε άτομα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (ποδιά). Η χρήση τέτοιου εξοπλισμού  από τους ίδιους τους οδοντιάτρους δεν είναι υποχρεωτική, συμβάλλει όμως στην καλύτερη προστασία τους όταν βρίσκονται στην αίθουσα ακτινογράφησης.Πόσο ασφαλέστερη είναι η θέση για τον χειριστή όταν καλύπτεται πίσω από τοίχο ή άλλη θωράκιση;

Αυτό εξαρτάται από το υλικό του τοίχου και τη διαπερατότητά του από την ακτινοβολία. Οι σοβατισμένοι τοίχοι από οπτόπλινθο (τούβλο) πρακτικά μηδενίζουν την ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, ενώ διαχωριστικά από ξύλο ή κόντρα-πλακέ είναι διαπερατά για τις ακτίνες Χ. Ο μόλυβδος (Pb) είναι το πιο αποτελεσματικό υλικό θωράκισης.

 

Η άδεια λειτουργίας

Όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας για πρακτικές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες απαιτείται η έκδοση ειδικής  άδειας. Τον Μάρτιο του 2008 ο κ. Κωνσταντίνος Λάγιος συμμετείχε στο εξαμηνιαίο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαγνωστικής Κ Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Ακτινοπροστασία, Ακτινοτεχνική, Ακτινοδιαγνωστική.

Το Ιατρείο διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας Α.α./408/1365/20.05.10